Tuesday, December 31, 2013

Easy English Expression

اصطلاحات رایج و روزمره ی زبان یکی از بخش های سخت در درک مطلب است و حتی گاهی ممکن است موجب سوء تفاهم و بد فهمی شود. از طرفی هنگام استفاده از این اصطلاحات باید بدانیم کجا و با چه کسانی قابل استفاده هستند. این مطلبی است که در زبان مادری به تدریج یاد میگیریم. مثلا شاید به دوستانمان بتوانیم بگوییم "تا لنگ ظهر خوابیدم" ولی در محیط کار نمی توانیم از این اصطلاح استفاده کنیم. مربی شین در کلاس هایش به این مطالب هم اشاره می کند. به این ویدیو از سری کلاس های "ای به توان سه" توجه کنید.


One of the most challenging parts of learning a foreign language is to understand expressions, as they may even cause misunderstanding. When using expressions, we should be cautious and make sure it is appropriate to the situation and the person with whom we talk; otherwise, we might be considered as rude or disrespectful. We learn this little by little in our mother tongue; we may use some expressions with our close friends but never at work. In E³ (E Cubed) classes, Coach Shane explains the usage of expressions too. Watch this video to learn more.Wednesday, December 25, 2013

Daily Dictationاهل شوخی کردن هستید؟ تا به حال شده که بخواهید ماجرایی را که برایتان پیش آمده با لحن فکاهی به زبان انگلیسی تعریف کنید ولی نتوانید و کلمه کم بیاورید؟ با دیدن ویدیوهای مربی شین بتدریج این مشکلتان هم حل می شود. دیکته ی روزانه ی  57 را در یوتیوب نگاه کنید !


Are you funny?  Do you like to make your friends laugh? Has it ever happened to you wanting to tell a funny story in English but you can’t because you are short of words? By watching Coach Shane videos this problem will be solved too.  Watch Daily Dictation 57 on youtube!Friday, December 20, 2013

Daily Dictation Members 74

مربی شین با تمام جدیتی که در تدریس دارد معلمی خشک و جدی نیست. شوخ طبعی و ابتکار عملش به دانشجو کمک می کند تا کلمات هر درس را بهتر از بهر شود. او با کلمه ها بازی می کند و گاهی فی البداهه کلمه ای می سازد تا کلمه ی دیگری را توضیح دهد. قسمتی کوتاه از "جلسه ی 74"[1] را به عنوان نمونه می توانید ببینید، هر چند که برای داشتن دید کاملی از روش تدریس او بهتر است که فیلم اصلی را به طور کامل ببینید.    

Despite his proficiency in teaching English, Coach Shane is not a cold and boring teacher. His joviality and inventiveness in teaching helps students to remember the vocabulary of each lesson. By making jokes and playing with words, and even making new words, he engraves them in our memories. Take a look at a short part of his DDM 74 to have an idea about learning words with Coach Shane. Of course, to get the situation perfectly, it’s better to watch the original video and then DDM 74.
Good Luck and have fun.

[1]  Daily Dictation Mmembers 74  in Youtube.

Sunday, December 15, 2013

Q & A channel

 یکی از شبکه های آموزش زبان مربی شین شبکه ی" پرشس و پاسخ" است. در این برنامه می توانید سوال های خود را از 
او بپرسید و جواب بگیرید

One of the English teaching channels of Coach Shane is "Q and A". In this channel you can ask him your questions and receive your answer.


Friday, December 13, 2013

Daily Dictationدر این درس مربی شین قسمت خنده داری از یک فیلم قدیمی به نام "آنها زندگی می کنند" را توضیح می دهد. با توضیحات مربی شین متوجه می شویم که حتی ترکیب های پیش پا افتاده ای مثل "من هستم" می تواند در موقع گوش دادن به یک برنامه برای خارجی ها اشکال ایجاد کند. در این درس با چند اصطلاح جدید و استفاده از آنها در  زندگی روزمره آشنا می شویم.

In this lesson DD6 Coach Shane explains a funny part of an ancient film which calls “They live”. By his explanations you will see that even a very basic sentence like “I am” could be difficult for foreigners in listening comprehension. In this lesson we also learn a few expressions and how to use them in proper situation.


Monday, December 9, 2013

E³ Classes

                                                                              
یکی دیگر از کلاس های مربی شین کلاس "ای به توان سه" است. در این کلاس هر جلسه یک اصطلاح روزمره ی انگلیسی را یاد میگیرید. این کلاس را می توانید در توییتر دنبال کنید.


Coach Shane has different online classes. One of them is E³ (Easy English Expression). In this class you learn daily English expressions and where to use them. You can follow E³ classes on twitter. 

Saturday, November 30, 2013

About
Hi,
I am Azin. Since long time I study and teach languages; my mother tongue, Persian, to Iranian children and French to foreigners. I went to different language classes for long time and tried different teachers and language professors and methodologies. I tried attend classes and followed the virtual ones on internet. I can say with confidence that Coach Shane methodology is an original one.
Learning a language is learning a few skills: Listening, speaking, reading and writing. Language education specialists are recently added culture to these skills.
In Coach Shane classes, even virtual, all of these skills are being considered.
His method is “bring to a problem”. He challenges the students by dictation. To do a dictation you need to “listen” and understand it, and then “write” it. After each dictation he shows the transcription and then ask you to repeat it, “speak”. In each video, Coach Shane brings up different points which help students understand more about the American life and culture.
You can follow Coach Shane classes on Twitter and Youtube.

من آذین هستم. از سالها پیش در زمینه ی تدریس زبان مشغول تحصیل و تدریس هستم، آموزش زبان مادری خودم، فارسی، به کودکان ایرانی و آموزش زبان فرانسه به خارجی ها. مدتها کلاس زبان رفته ام و معلم ها، استادها و روش های مختلف تدریس را دیده ام. کلاس های حضوری و مجازی زیادی را امتحان کرده ام. با اطمینان می توانم بگویم که روش تدریس مربی شین یکی از با ابتکار ترین روش ها است.
یادگیری زبان شامل یادگیری چند مهارت است : شنیدن، صحبت کردن، نوشتن و خواندن. اخیرا متخصصان آموزش زبان، فرهنگ را هم به آن اضافه کرده اند. 
 در کلاس های مربی شین، با وجود مجازی بودن همه ی این پنج مهارت مد نظر گرفته شده.
 از ابتدا دانشجو را به چالش می کشد: دیکته! برای نوشتن دیکته اول باید درست "شنید"  سپس باید "نوشت". بعد از دیکته او متن را نشان میدهد و از دانشجو می خواهد که متن را "بخواند"  و همراه با گوینده آن را تکرار کند، "بگوید" . مربی شین در همه ی کلاس هایش نکات بسیاری را مطرح می کند که به شناخت دانشجو از فرهنگ و محیط آمریکا کمک می کند و دانشجو خود را در محیط حس می کند.


مربی شین را در یوتیوب و توییتر دنبال کنید.

Sunday, November 17, 2013

Daily Dictation

Are you familiar with the English language? Have you been to different classes for a long time but still have problems to communicate with native speakers. If you have decided to improve your English from home, not going to regular English classes, you can follow Coach Shane’s classes on YouTube.
The most impressive point of his methodology is that in each video Coach Shane makes you write a very short dictation and in the next video he gives the correct answers, the meaning of the sentence or sentences and the right pronunciation of each word. If you can write the dictation after just listening two or three times, you are doing great! If you can write it after just 4-5 times, it is still ok. But if you need to listen more than 5 times to write the dictation, keep watching Coach Shane’s “Daily Dictation” classes.


چقدر با زبان انگلیسی آشنا هستید؟ مدتها کلاس رفته اید ولی در محیط برای برقراری ارتباط با انگلیسی زبان ها مشکل دارید؟ اگر تصمیم دارید در خانه  زبان خود را تقویت کنید می توانید 
کلاس های آموزش انگلیسی" مربی شین" را بر روی یوتیوب دنبال کنید. گیرایی روش او در این است که در هر برنامه یک جمله را به صورت دیکته مطرح می کند و در برنامه ی  بعدی دیکته ی تصحیح شده، معنی متن و تلفظ درست کلمه ها را آموزش می دهد.بهتر است بتوانید با یک تا سه بار گوش دادن، دیکته را بنویسید، اگر بیشتر از چهار یا پنج مرتبه باید گوش کنید تا آن را بنویسید حتما کلاس های " مربی شین" را پیگیری کنید. 
جمله ها از متن های مختلف گرفته شده، بعضی ها از اخبار، بعضی ها از فیلم یا از سایت های مختلف.  با  " مربی شین" و برنامه ی "دیکته ی روزانه " او همراه شوید.

موفق باشید!