Sunday, June 15, 2014

ِِDDM, Podcast

 یکی از نقاط ضعف اکثر ما به عنوان دانشجوی زبان انگلیسی روخوانی یا روانخوانی است. حتی وقتی از نظر گرامر ومکالمه در سطح متوسط یا بالا هستیم، از نظر روخوانی ضعیف هستیم. در کلاس های "دیکته ی روزانه برای اعضا"  می توانید روخوانی خود را تقویت کنید. در هر درس یک فایل ویدیو به همراه متن کامل آن به صورت فایل پی دی اف دریافت می کنید.برای تقویت روخوانی می توانید بعد ازشنیدن هر جمله فیلم را نگهدارید و از روی متن همان جمله را روخوانی کنید. این امکان در پادکست های مربی شین هم فراهم است. فایل های صوتی و متن کامل آن ها را در سایت های زیر دنبال کنید:آ

http://www.letsmasterenglish.com/ 
http://directory.libsyn.com/shows/view/id/dailyeasyenglish 


one of our weak points as English students is reading. Even when we are in intermediate or advanced levels,  reading aloud is an issue for us. In DDM classes we can improve our reading too. For each lesson there is a short video and its answer file in which we have the transcript of the video. To improve our reading skill, we can stop the video after each sentence and try to read the script aloud. It takes time but it's very usefull. We have the same possibility with Coach  Shane's podcasts as well. You can have access to the the transcript of his all podcasts, both "Daily Easy English Expression" and "Let's Master English". Above is the address of the sites to listen to his podcast. To access to DDM classes you can contact him directly via email:  dailydictationmembers@gmail.com


Saturday, May 24, 2014

Daily Dictation Intro

هر چند که حتما تا امروز با شبکه ی رایگان دیکته ی روزانه در یوتیوب آشنا شده اید ولی معرفی این کانال از زبان خود مربی شین، شما را با جزییات این کلاس بهتر آشنا می کند.س

Although you may have already known about DD free channel on YouTube,  this Coach Shane's detailed introduction can give a better idea about what you can learn with him.
ش Monday, May 12, 2014

Easy English Expression

  می دانید به جای" پ نه پ" در انگلیسی چه می توانید بگویید؟ بهتر است توضیح بیشتری ندهم و بگذارم همه چیز را از 
زبان مربی شین بشنوید.ب


When somebody ask you a stupid question, how do you answer in your language? Do you know how to answer in English?
Watch this video to have an idea about where to use it and where NOT use it.


Tuesday, April 22, 2014

Easy English Expression

 اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که اول بهار و اول پاییز سردرگم می شوید که باید ساعت را  به عقب بکشید یا 
جلو ببرید این برنامه ی مربی شین را ببینید. قطعا دیگر به این مشکل بر نخواهید خورد.سِِ 

Are you one of those people who are confused about changing the clock each spring and fall? You are not sure to move the clock an hour ahead or an hour back? Watch this video and you will remember it forever.


Saturday, April 12, 2014

Daily Dictation Members

 در هنگام صحبت به  زبان مادری به طور ناخود آگاه مناسب ترین کلمه را از بین کلمات مترادف ها انتخاب می کنیم و به کارمی بریم. به عنوان مثال به فعل نوشیدن فکر کنید. سرکشیدن،هورت کشیدن وقلپ قلپ خوردن با نوشیدن مترادف هستند اما هر کدام را در شرایط خاصی به کار می بریم.ی
برای عکس های زیر کلمه ی مناسب را پیدا کنید.اگر عضو "دیکته ی روزانه برای اعضا" هستید برای پیدا کردن جواب ها می توانید به دیکته ی 109 مراجعه کنید.ا

When speaking in your mother tong, you choose the best word match with the situation without thinking of its synonyms. For example think of drink, sip, chug, slurp,...
Find the best word for each image. If you are a DDM member you can find the answers in DDM 109.
Tuesday, March 25, 2014

Daily Dictation

 آیا می دانید در زبان انگلیسی به سال کبیسه چه می گویند و این یک روز را به چه ماهی از سال اضافه می کنند؟ 
در تقویم ایرانی، هر چهار سال یکبار یک روز به آخرفصل زمستان اضافه می شود ولی در تقویم مسیحی (تقویم گرگورین) این روز را به آخر فوریه اضافه می کنند. ا
ما در زبان فارسی اصطلاح خاصی برای متولدین این روز داریم؟ ببنیم در آمریکا به این روز و متولدین آن چه می گویند.ا

Many countries add one day,once every four years, to their calendar. Do you know the name of this special year in English? In Iranian calendar it comes after the last day of Winter. Do you know to what month in Gregorian calendar this extra day is added? How are they called the babies who were born in this extra day? Watch this video to find your answers.

ِ

Saturday, March 15, 2014

Lets Master English Podcast

 تا به حال پادکست های مربی شین را گوش داده اید؟ می توانید آنها را روی تلفن هوشمند خود بریزید و هر جا که هستید در خانه و یا بیرون، آنها را گوش کنید. کافی است اپلیکیشن پادکست را روی گوشی موبایل خود نصب کنید و در قسمت جستجو به دنبال 
 بگردید و یکی یکی آنها را دانلود کنید . ل Let's Master English 
.تا امروز هفده پادکست در دسترس است و هر هفته یک پادکست جدید اضافه می شود
مزیت پادکست نسبت به یوتیوب این است که شما به اینترنت و تصاویر وابسته نیستید. ظرف کمتر از چند دقیقه آن ها را روی موبایل خود ذخیره می کنید و می توانید حتی در جاهایی که دسترسی به اینترنت ندارید  آنها را گوش دهید. البته همین پادکست ها را روی یوتیوب هم می توانید دنبال کنید. کافیست در یوتیوب به دنبال 
 بگردید. به کمک این پادکست ها می توانید کلمات و تلفظ های آنهارا یاد بگیرید و شنیدار ل Let's Master English Podcast
خود را تقویت کنید. تنها نکته ای که می ماند تقویت مکالمه است که برای آن دو کار می توانید بکنید:نسیتبا 
  تکرار کلمات و جمله های مربی شین -
 .ثبت نام در کلاس های "دیکته ی روزانه برای اعضا" و شرکت در کلاس های حضوری اینترنتی -
.پادکست شماره ی یک را در لینک زیر گوش کنید

Have you ever listened to Coach Shane Podcasts? You can download them on your smartphone and listen to them wherever you are, at home , in the car, or when you are jogging. You Just need to download the Podcast free application on your cellphone. Then in "search" you look for "Let's Master English".  
You can also find Coach Shane's podcasts on Youtube by searching "Let's Master English Podcast". 
By following these podcasts you can improve your listening and enrich your vocabulary. To improve your conversation you can:
- repeat words and sentences after him,
- join Daily Dictation Memebers and take advantage of his DDM Live.